1. kolo

MPSV vyhlašuje dotační řízení programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností pro rok 2017“. Žádosti o poskytnutí dotace z uvedeného dotačního programu pro rok 2017 lze podávat nejpozději do 11. listopadu 2016.

Lhůta pro podání žádosti je dodržena, pokud zásilka byla převzata k poštovní přepravě nejpozději poslední den lhůty a v případě osobního předložení žádosti na MPSV, pokud je převzetí potvrzeno razítkem podatelny MPSV nejpozději poslední den lhůty. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel a nebudou zařazeny do hodnocení.

Pro rok byla vydána nová Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností. (zde prosíme proklik na dokument nazvaný Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu)

Dle nových pravidel je dotační program rozdělen do dvou následujících podprogramů:

  • I. Podprogram na podporu veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací. V tomto podprogramu jsou podporovány projekty spadající pod jeden ze čtyř tematických okruhů: administrativní a technická podpora spojená se zajištěním konkrétních veřejně účelných aktivit; podpora mezinárodní spolupráce a zapojení do činnosti v mezinárodních organizacích hájících zájmy seniorů; informační a osvětová činnost na podporu plnohodnotného života seniorů; poradenství a právní pomoc v oblasti ochrany lidských práv seniorů.
  • II. Podprogram na podporu kapacit střešních seniorských a proseniorských organizací. V rámci tohoto podprogramu je poskytována dotace k financování výdajů směřujících k podpoře střešních NNO.

V rámci Ministerstva práce a sociálních věcí administruje dotační program Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí, Mgr. Denisa Pechová.

e-mail: kristyna.balkova@mpsv.cz , tel.: 22192 2819.

Poslední aktualizace: 31. 3. 2021