1. Financování výkonu činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí