Zpráva Úřadu práce v Táboře o průběhu kontroly na úseku výkonu nelegální práce cizinci

1. 10. 2010

V rámci zintenzivnění kontrolní činnosti „černé zaměstnanosti“ Ministerstva práce a sociálních věcí byla dne 6.10.2010 provedena za součinnosti pracovníků Celního úřadu (dále jen „Celní úřad“), Policie ČR - Inspektorátu cizinecké policie (dále jen „ICP “), Oblastního inspektorátu práce (dále jen „OIP“) a Okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“) kontrola v akciové společnosti se sídlem v okrese Tábor na dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů o pobytu cizinců na území České republiky se zaměřením na výkon nelegální práce cizinců podle § 5 odst. e) bod 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“).