Zaměstnanci MPSV uspořádali finanční sbírku na opuštěné psí seniory

19. 12. 2019

Seniorský věk a problémy spojené se stářím se netýkají pouze lidí, ale i domácích mazlíčků. Z iniciativy několika lidí jsme proto letos v předvánočním čase, v době od 27. 11. do 13. 12. na Ministerstvu práce a sociálních věcí uspořádali finanční sbírku na pomoc útulku pro staré, opuštěné nebo týrané psy. Během této dvoutýdenní sbírky se díky přispění většiny zaměstnanců podařilo vybrat 10 000 korun. Velké díky tak patří nejen organizátorům, ale hlavně všem, kteří pomohli finančně.