Zájmem MPSV je, aby lidé dávky nemocenského pojištění dostávali včas

1. 11. 2009

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) společně s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) věnuje mimořádnou pozornost provádění nemocenského pojištění, které se od 1. ledna 2009 řídí zcela novým zákonem měnícím pravidla platná od roku 1956.