Žádost o změnu nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením

Co k žádosti potřebuji?

Pro identifikaci:

  • průkaz totožnosti,
  • rodný list – u dětí do 15 let.

Rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka.