Žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání

Co k žádosti potřebuji?

Při osobním podání Žádosti o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání se na Úřadu práce ČR předkládá doklad k ověření totožnosti (občanský průkaz).

On-line formulář

Prázdný formulář pro tisk