Žádost o zápis do registru poskytovatelů sociálních služeb

Co k žádosti potřebuji?

Formulář Údaje o registrované sociální službě podle počtu poskytovaných sociálních služeb.

Týká se i sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízení ústavní péče podle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

On-line formulář