Žádost o vyloučení osoby ze společné pěstounské péče

Co k žádosti potřebuji?

Pro identifikaci:

  • průkaz totožnosti,
  • povolení k pobytu − u cizinců.

Návrh na rozvod.

Rozhodnutí soudu o rozvodu manželství.

Rozhodnutí soudu o úpravě poměrů ke svěřeným dětem.

Návrh na úpravu poměrů ke svěřeným dětem.

Případně další doklady.