Žádost o vyloučení osoby z okruhu společně posuzovaných osob pro žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku