Žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením

Žádost podávejte na kontaktním pracovišti ÚŘADU PRÁCE ČR, NE na Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Co k žádosti potřebuji?

Pro identifikaci:

  • průkaz totožnosti,
  • rodný list – u dětí do 15 let.

Rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka (doložte v případě, že osoba toto rozhodnutí vlastní).

K žádosti prosím doložte:

  • pro všechny uvedené osoby v části A a B průkaz totožnosti, u dětí do 15 let rodný list
  • pokud v průkazu totožnosti není uvedeno rodné příjmení, doložte rodný list.