Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací

Formuláře PDF můžete vytisknout a vyplnit perem nebo strojem, formuláře DOC a XLS můžete vyplnit na počítači a vytisknout.