Žádost o příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa