Žádost o příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti s výkonem samostatné výdělečné činnosti osoby se zdravotním postižením

Formuláře PDF můžete vytisknout a vyplnit perem nebo strojem, formuláře DOC a XLS můžete vyplnit na počítači a vytisknout.