Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce

Chystáte se vyplnit formulář a podat žádost? Šetřete svůj čas a "úřadujte" elektronicky z domova. Zašlete nám žádost prostřednictvím IDENTITY OBČANA. Vyberte si hned z několika nástrojů jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu. Využít můžete i datovou schránku či e-mail s uznávaným elektronickým podpisem.

Informace o formuláři

V roce 2021 skončí účinnost dohod o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce u většiny zaměstnavatelů působících na chráněném trhu práce. Dohoda o uznání zaměstnavatele se uzavírá na dobu 3 let. Pokud nejpozději do 3 měsíců po uplynutí této doby zaměstnavatel opětovně požádá Úřad práce ČR o uzavření dohody o uznání zaměstnavatele, uzavírá se tato dohoda na dobu neurčitou. V případě, že zaměstnavatel předpokládá, že po uplynutí doby účinnosti první dohody požádá o uzavření dohody o uznání na dobu neurčitou, doporučuje se, aby tak učinil s dostatečným časovým předstihem před skončením účinnosti první dohody o uznání. V této souvislosti je důležité připomenou, že příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce nenáleží za dobu, kdy zaměstnavatel nemá účinnou dohodu o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce.

Pozor – změny týkající se poskytování příspěvku od 2. kalendářního čtvrtletí 2022:

Na základě části první zákona č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřením při epidemii, ve znění pozdějších předpisů, v rámci poskytování příspěvku podle § 78a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, nebylo po dobu platnosti mimořádných opatření k ochraně obyvatelstva v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 požadováno splnění podmínky bezdlužnosti. Současně bylo zaměstnavatelům po tuto dobu umožněno pro účely stanovení výše příspěvku uplatňovat náhrady mzdy nebo platu poskytnuté zaměstnancům při překážkách v práci na straně zaměstnavatele.

Vzhledem k zásadnímu zlepšení epidemické situace byla většina celostátně platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví zrušena. V platnosti zůstávají jen dílčí opatření pro segment zdravotnictví a sociální péče, která však již nemají vliv na oblast zaměstnanosti a chráněného trhu práce. Na základě této skutečnosti se pro poskytování příspěvku za 2. kalendářní čtvrtletí 2022 a všechna následující kalendářní čtvrtletí již nebude aplikovat postup podle části první zákona č. 161/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zaměstnavatelé tak, stejně jako v období před koronavirovou pandemií,:

- budou prokazovat splnění podmínky bezdlužnosti,
- nebudou pro účely stanovení výše příspěvku uplatňovat náhrady mzdy nebo platu poskytnuté zaměstnancům při překážkách v práci na straně zaměstnavatele.