Žádost o příspěvek na péči

Žádost podávejte na kontaktním pracovišti ÚŘADU PRÁCE ČR, NE na Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Co k žádosti potřebuji?

Pro identifikaci:

  • průkaz totožnosti,
  • rodný list – u dětí do 15 let,

Dále doložte:

Oznámení o poskytovateli pomoci.

Potvrzení o hospitalizaci 60+ (volitelně – pro klienty pobývající v nemocnici déle než 60 dní).