Žádost o pracovní rehabilitaci

Chystáte se vyplnit formulář a podat žádost? Šetřete svůj čas a "úřadujte" elektronicky z domova. Zašlete nám žádost prostřednictvím IDENTITY OBČANA. Vyberte si hned z několika nástrojů jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu. Využít můžete i datovou schránku či e-mail s uznávaným elektronickým podpisem.

Přílohy k formuláři

Povinnou součástí žádosti o pracovní rehabilitaci je jeden z následujících dokumentů:

  • Posudek, potvrzení nebo rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení o invaliditě 3. stupně.
  • Posudek, potvrzení nebo rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení o invaliditě 2. stupně.
  • Posudek, potvrzení nebo rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení o invaliditě 1. stupně.
  • Potvrzení nebo rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení o uznání zdravotně znevýhodněnou osobou.
  • Rozhodnutí úřadu práce o uznání zdravotně znevýhodněnou osobou.
  • Doporučení ošetřujícího lékaře vydaného jménem poskytovatele zdravotních služeb, že se jedná o osobu uznanou za dočasně neschopnou práce.
  • Doporučení okresní správy sociálního zabezpečení vydané v rámci kontrolní lékařské prohlídky, že osoba přestala být invalidní.
  • Rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení, že osobě byla odejmuta invalidita v posledních 12 měsících.

On-line formulář

Prázdný formulář pro tisk