Žádost o dávku pěstounské péče - příspěvek při převzetí dítěte

Co k žádosti potřebuji?

Pro identifikaci:

  • průkaz totožnosti,
  • rodný list − u dětí (do 18 let); pokud v průkazu totožnosti není uvedeno rodné příjmení,
  • povolení k pobytu − u cizinců.

Rozhodnutí soudu o svěření uvedeného dítěte/dětí do pěstounské/předpěstounské péče nebo rozhodnutí soudu, kterým byl ustanoven poručník tomuto dítěti/dětem s doložkou vykonatelnosti.

Rozhodnutí soudu o dočasném svěření dítěte do péče zájemcům o pěstounskou péči s doložkou vykonatelnosti.

Návrh na svěření nezletilého dítěte/dětí do pěstounské péče.

Doklad o zahájení řízení příslušným soudem o svěření dítěte do pěstounské péče.

Doklad o zahájení řízení o ustanovení poručníka dítěti.

Případně další doklady.

On-line formulář

Prázdný formulář pro tisk

Názorná pomůcka, jak vyplnit formuláře