Žádost o dávku pěstounské péče - příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla

Co k žádosti potřebuji?

Pro identifikaci:

  • průkaz totožnosti,
  • rodný list − u dětí (do 18 let); pokud v průkazu totožnosti není uvedeno rodné příjmení,
  • povolení k pobytu − u cizinců.

Rozhodnutí soudu o svěření uvedeného dítěte/dětí do pěstounské/předpěstounské péče nebo rozhodnutí soudu, kterým byl ustanoven poručník tomuto dítěti/dětem s doložkou vykonatelnosti.

Rozhodnutí soudu o dočasném svěření dítěte do péče zájemcům o pěstounskou péči s doložkou vykonatelnosti.

Návrh na svěření nezletilého dítěte/dětí do pěstounské péče Rozhodnutí příslušného soudu o svěření dítěte/dětí do pěstounské péče na přechodnou dobu s doložkou vykonatelnosti.

Doklad o zahájení řízení o ustanovení poručníka dítěti.

Kupní smlouva.

Daňový doklad o zakoupení osobního motorového vozidla.

Velký technický průkaz zakoupeného vozidla.

Daňový doklad o provedení nezbytné celkové opravy osobního motorového vozidla (nevztahuje se na běžnou údržbu).

Předkupní smlouvu, (pokud bude vozidlo teprve zakoupeno); daňový doklad o zakoupení motorového vozidla je nutné doložit do 6 měsíců od poskytnutí příspěvku.

Případně další doklady.