Žádost o vydání nebo prodloužení povolení k zaměstnání

O povolení k zaměstnání žádá cizinec písemně příslušnou krajskou pobočku ÚP zpravidla před svým příchodem na území ČR. V řízení může být zastoupen zaměstnavatelem nebo i jiným jím zplnomocněným zástupcem, a to na základě a v rozsahu písemné plné moci.

Příslušnou pro vydání povolení k zaměstnání je vždy krajská pobočka ÚP, v jejímž obvodu bude cizinec zaměstnání vykonávat https://www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky.

Pro elektronické podání formuláře je možné doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny. Další variantou je podání vytištěného formuláře na příslušné pracoviště Úřadu práce ČR.

 

On-line formulář

Prázdný formulář pro tisk

Ke stažení