Žádost o vydání nebo prodloužení povolení k zaměstnání - obchodní korporace

O povolení k zaměstnání žádá cizinec písemně příslušnou krajskou pobočku ÚP zpravidla před svým příchodem na území ČR. V řízení může být zastoupen obchodní korporací nebo i jiným jím zplnomocněným zástupcem, a to na základě a v rozsahu písemné plné moci.

Příslušnou pro vydání povolení k zaměstnání je vždy krajská pobočka ÚP, v jejímž obvodu bude cizinec zaměstnání vykonávat https://www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky.

Pro elektronické podání formuláře je možné doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny. Další variantou je podání vytištěného formuláře na příslušné pracoviště Úřadu práce ČR.

 

Formuláře PDF můžete vytisknout a vyplnit perem nebo strojem, formuláře DOC a XLS můžete vyplnit na počítači a vytisknout.