Z Národního plánu obnovy se pro resort práce a sociálních věcí podařilo vyjednat 25,4 miliard korun

19. 7. 2021

Z celkového objemu Národního plánu obnovy, který počítá se 180 miliardami korun z fondů Evropské unie a 20 miliardami z národních zdrojů, získá resort práce a sociálních věcí 23 miliard korun. Tyto prostředky ministerstvo použije na výstavbu a rekonstrukce v oblasti sociální infrastruktury (včetně domovů pro seniory), na výstavbu a rekonstrukce dětských skupin a na oblast digitálního vzdělávání. Nad to ještě cca 2,4 miliard využije Česká správa sociálního zabezpečení.