Vyúčtování mzdových nákladů - SÚPM vyhrazené

Chystáte se vyplnit formulář a podat žádost? Šetřete svůj čas a "úřadujte" elektronicky z domova. Zašlete nám žádost prostřednictvím IDENTITY OBČANA. Vyberte si hned z několika nástrojů jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu. Využít můžete i datovou schránku či e-mail s uznávaným elektronickým podpisem.

Jedná se o přílohu k Žádosti o příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa.

Jedná se o přílohu k dohodě o poskytnutí příspěvku obsahující přílohu Poučení k vrácení příspěvku.

On-line formulář

Prázdný formulář pro tisk