Vyúčtování mzdových nákladů při přechodu na Nový podnikatelský program

Jedná se o přílohu k Žádosti o příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program.

Formuláře PDF můžete vytisknout a vyplnit perem nebo strojem, formuláře DOC a XLS můžete vyplnit na počítači a vytisknout.