Vyúčtování mzdových nákladů/nákladů na SÚPM vyhrazené - práce na zkoušku - OPZ plus

Jedná se o přílohu k Žádosti o příspěvek na zajištění aktivity Práce na zkoušku v rámci nástroje společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání.

Jedná se o přílohu k dohodě o poskytnutí příspěvku obsahující přílohu Poučení k vrácení příspěvku.

Formuláře PDF můžete vytisknout a vyplnit perem nebo strojem, formuláře DOC a XLS můžete vyplnit na počítači a vytisknout.