Vyjádření zaměstnavatele při prodloužení povolení k zaměstnání

K žádosti o prodloužení povolení k zaměstnání se přikládá vyjádření zaměstnavatele, že cizince i nadále zaměstná. Vyjádření zaměstnavatele je nutné doručit příslušné krajské pobočce ÚP. Místní příslušnost krajské pobočky ÚP https://www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky se řídí místem, ve kterém je nebo má být zaměstnání vykonáváno.

Pro elektronické podání formuláře je možné doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny. Další variantou je podání vytištěného formuláře na příslušné pracoviště Úřadu práce ČR.

 

Formuláře PDF můžete vytisknout a vyplnit perem nebo strojem, formuláře DOC a XLS můžete vyplnit na počítači a vytisknout.