Východiska pro diskuzi k balíčku zaměstnanosti

1. 8. 2019

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejňuje východiska pro diskuzi k balíčku zaměstnanosti, a to v návaznosti na konání prvního kulatého stolu, který k tomuto tématu uspořádalo.