Volba výše rodičovského příspěvku

Informace o příloze

Tento formulář slouží pro změnu volby měsíční výše rodičovského příspěvku po celou dobu jeho pobírání (s výjimkou první volby výše rodičovského příspěvku provedené na  formuláři Žádost o rodičovský příspěvek).

K volbě výše je třeba doložit: Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku (dokládá rodič, který pobíral peněžitou pomoc v mateřství) nebo Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku (dokládá rodič, který nepobíral peněžitou pomoc v mateřství, ale lze mu stanovit denní vyměřovací základ, který použije pro volbu výše rodičovského příspěvku), pokud chcete provést volbu měsíční výše rodičovského příspěvku převyšující 7 600 Kč nebo převyšující 11 400 Kč v případě, že žádáte o rodičovský příspěvek na 2 nebo více současně narozené děti.

On-line formulář