Volba výše rodičovského příspěvku

Informace o příloze

Tento formulář slouží pro změnu volby měsíční výše rodičovského příspěvku po celou dobu jeho pobírání (s výjimkou první volby výše rodičovského příspěvku provedené na formuláři Žádost o rodičovský příspěvek).

K volbě výše je třeba doložit: Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku (dokládá pouze rodič, který pobíral nemocenské v souvislosti s porodem poskytované OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno a rodič, který pobíral peněžitou pomoc v mateřství od jiného plátce než OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno) nebo Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku (dokládá rodič, který nepobíral peněžitou pomoc v mateřství, ale lze mu stanovit denní vyměřovací základ, který použije pro volbu výše rodičovského příspěvku), pokud chcete provést volbu měsíční výše rodičovského příspěvku převyšující 10 000 Kč nebo převyšující 15 000 Kč v případě, že žádáte o rodičovský příspěvek na 2 nebo více současně narozené děti.

On-line formulář

Prázdný formulář pro tisk

Názorná pomůcka, jak vyplnit formuláře