Volba výše rodičovského příspěvku

Chystáte se vyplnit formulář a podat žádost? Šetřete svůj čas a "úřadujte" elektronicky z domova. Zašlete nám žádost prostřednictvím Klientské zóny Jenda. Pro přihlášení si vyberte hned z několika nástrojů Identity občana jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu.

Volbu výše rodičovského příspěvku můžete na místně příslušném kontaktní pracovišti ÚP ČR podle místa skutečného pobytu oprávněné osoby podat několika způsoby:

  1. podáním ON-LINE žádosti prostřednictvím Klientské zóny Jenda,
  2. osobně nebo na podatelnu příslušného kontaktního pracoviště,
  3. poštou na adresu příslušného kontaktního pracoviště,
  4. emailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem na emailovou adresu příslušného kontaktního pracoviště,
  5. datovou schránkou do datové schránky příslušného kontaktního pracoviště

V případě podání prostřednictvím vyplnění PRÁZDNÉHO FORMULÁŘE PRO TISK (způsoby podání 2. -5.) je třeba doložit následující:

Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku (dokládá pouze rodič, který pobíral nemocenské v souvislosti s porodem poskytované OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno a rodič, který pobíral peněžitou pomoc v mateřství od jiného plátce než OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno) nebo Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku (dokládá rodič, který nepobíral peněžitou pomoc v mateřství, ale lze mu stanovit denní vyměřovací základ, který použije pro volbu výše rodičovského příspěvku), pokud chcete provést volbu měsíční výše rodičovského příspěvku převyšující 13 000 Kč nebo převyšující 19 500 Kč v případě, že žádáte o rodičovský příspěvek na 2 nebo více současně narozené děti.

Formulář slouží, pro změnu volby měsíční výše rodičovského příspěvku po celou dobu jeho pobírání (s výjimkou první volby výše rodičovského příspěvku provedené na formuláři Žádost o rodičovský příspěvek).

Formuláře PDF můžete vytisknout a vyplnit perem nebo strojem, formuláře DOC a XLS můžete vyplnit na počítači a vytisknout.

On-line žádost

Názorná pomůcka, jak vyplnit formuláře

Ke stažení