Vláda schválila Národní strategii ochrany práv dětí na období 2021–2029

15. 12. 2020

Vláda dne 14. prosince 2020 schválila Národní strategii ochrany práv dětí na období let 2021-2029. Jejím hlavním cílem je zajistit všem dětem bezpečný život v rodinném prostředí. Tímto dokumentem Česká republika vyjadřuje své dlouhodobé závazky k naplnění práv dětí a rodin, a ukazuje, jaké kroky je třeba v následujících letech udělat, aby co největší počet dětí mohl vyrůstat ve vlastních nebo náhradních rodinách.

Více se dočtete v příloze