V Praze proběhne mezinárodní konference o rodině

1. 11. 2005