Úřady práce zefektivňují kontroly zahraniční zaměstnanosti

1. 11. 2009

V 1. pololetí 2009 úřady práce v rámci kontrolní činnosti na úseku dodržování zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zkontrolovaly 1 035 firem, které zaměstnávají zahraniční zaměstnance.