Údaje o registrované sociální službě

Přílohy k formuláři

Popis realizace poskytování sociálních služeb v písemné podobě a v elektronické podobě ve formátu PDF.

Finanční rozvaha k zajištění provozu sociálních služeb v písemné podobě a v elektronické podobě ve formátu PDF.

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb v písemné podobě a v elektronické podobě ve formátu PDF.

On-line formulář