Účinná prevence je nejlepší způsob, jak zajistit bezpečnost práce. VÚBP zahájil kampaň pro zaměstnavatele

Účinná prevence je nejlepší způsob, jak zajistit bezpečnost práce. VÚBP zahájil kampaň pro zaměstnavatele

28. 3. 2024

Výzkumný ústav bezpečnosti práce pod záštitou MPSV vyhlásil kampaň nazvanou „Chcete-li ušetřit, vsaďte na správné přidělení osobních ochranných pracovních prostředků“. Cílem této kampaně je šíření informací mezi zaměstnavateli o ochraně zdraví jejich zaměstnanců. Nejlepší způsob, jak zajistit bezpečnost práce, je totiž včasná a účinná prevence.

Více informací najdete v tiskové zprávě.

Menu