Testování na COVID-19 probíhá i díky evropským penězům

28. 4. 2020

Operační program Zaměstnanost (OPZ) financuje dva projekty Národního screeningového centra na vybudování metodického a personálního zázemí pro zavádění, realizaci a hodnocení programů časného záchytu onemocnění v ČR. Aktuálně jsou jejich aktivity zaměřeny i na zjišťování informací o šíření a průběhu onemocnění COVID-19. Z projektů jsou hrazeny zejména personální náklady členů realizačního týmu.

Více se dočtete v příloze