Systém sociální péče bude v souladu s právem EU a zároveň více chráněn

1. 5. 2005