Státní úřad inspekce práce dohlíží na dodržování pracovněprávních předpisů i v době stavu nouze

3. 4. 2020

Kontrolní činnost ze strany orgánů inspekce práce probíhá i v současné době, orgány inspekce práce se však snaží přistupovat k zahajování kontrol s maximální mírou obezřetnosti a kontrolami řešit pouze závažné případy nasvědčující úmyslnému porušování pracovněprávních předpisů a naopak nešikanovat zaměstnavatele rutinní kontrolní činností.

Více se dočtete v příloze