Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí k happeningu BED-IN

1. 12. 2008

Řada návrhů a podnětů, které předkládají organizátoři výzvy, se již realizuje nebo připravuje. Máme tedy společný zájem situaci v sociálních službách řešit. Ministerstvo práce a sociálních věcí se nebrání dalším diskusím. Vyzýváme organizátory akce ke spolupráci a ke společnému jednání. Zároveň si tak můžeme vyjasnit některé další požadavky, které se týkají rezortu MPSV.