Soutěž „Obec přátelská rodině“

1. 5. 2008

Ministerstvo práce a sociálních věcí a Stálá komise pro rodinu Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu a Sítí mateřských center vyhlašuje k 15. květnu, ke Dni rodin, soutěž Obec přátelská rodině.