Souhlas s předáváním rodného čísla České poště

Informace o formuláři

Udělení souhlasu k tomu, aby Úřad práce ČR předával rodné číslo nebo datum narození příjemce dávek České poště, a to u všech výplat, které jsou zasílány poštovní poukázkou, přičemž Česká pošta rodné číslo použije výhradně k vyšší ochraně výplaty dávek.

On-line formulář

Prázdný formulář pro tisk

Názorná pomůcka, jak vyplnit formuláře