Seznam zaměstnanců, kterým zaměstnavatel nemůže zabezpečit práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby

Jedná se o přílohu k Žádosti o příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program.

Formuláře PDF můžete vytisknout a vyplnit perem nebo strojem, formuláře DOC a XLS můžete vyplnit na počítači a vytisknout.