Setkání ministrů práce v Luhačovicích: mobilita pracovníků lékem na finanční a ekonomickou krizi

1. 1. 2009

Dnes, 23. ledna, skončila oficiální část neformálního setkání ministrů pro zaměstnanost a sociální věci členských států Evropské unie. Účelem setkání bylo vyzdvihnout úlohu mobility pracovníků při zvyšování pružnosti trhu práce, sociální soudržnosti a hospodářského růstu EU. Řada států ocenila české předsednictví, pokud jde o volbu tématu mobility pracovníků jako důležité priority.