S výdaji na školní pomůcky nebo kroužky může na začátku školního roku pomoci i stát, pokračuje projekt Obědy do škol

S výdaji na školní pomůcky nebo kroužky může na začátku školního roku pomoci i stát, pokračuje projekt Obědy do škol

24. 8. 2023

Školní pomůcky, kroužky a další výdaje mohou být na začátku školního roku značným zásahem do rozpočtu rodin. S náklady souvisejícími se vzděláním a zájmovou činností dětí, a to od základní po vysokou školu, může stát pomoci především prostřednictvím jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi. Tou je mimořádná okamžitá pomoc. MPSV zároveň pokračuje v podpoře projektu Obědy do škol, díky kterému mohou zdarma obědvat děti, jejichž rodiče si nemohou dovolit hradit stravné z vlastních zdrojů.

Více informací najdete v tiskové zprávě.

Menu