S posledním lednovým dnem skončí možnost požádat o příspěvek na provoz dětských skupin

S posledním lednovým dnem skončí možnost požádat o příspěvek na provoz dětských skupin

14. 1. 2022

Dětské skupiny mohou od 1. ledna 2022 poprvé žádat o státní příspěvek na svůj provoz. Tuto státní finanční podporu mohou využít na pokrytí běžných výdajů, jako jsou náklady na mzdy, povinné další vzdělávání pečujících osob, spotřební materiál, stravování dětí a jiné. Aby státní příspěvek dětské skupiny získaly, musí žádost podat nejpozději 31. ledna 2022. Po tomto datu nebude již možné podporu na letošní rok získat.

Více najdete v tiskové zprávě

Menu