Roční zpráva o činnosti zaměstnavatele uznaného na CHTP

Jedná se o přílohu k Žádosti o uzavření dohody o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce.

Roční zprávu můžete nyní nahrát přímo na portále. Pro nahrání klikněte na dlaždici roční zprávy a přihlaste se přes e-identitu nebo datovou schránku, viz možnosti přihlašování.