Roční zpráva o činnosti zaměstnavatele uznaného na CHTP

Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců a se kterými Úřad práce uzavřel písemnou dohodu o jejich uznání za zaměstnavatele na chráněném trhu práce mají povinnost předkládat Úřadu práce roční zprávu o své činnosti, a to vždy do 15. července následujícího kalendářního roku. Obsah roční zprávy je dán ustanovením § 78 odst. 6 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti s plněním této povinnosti je pro zaměstnavatele připravena aplikace pro evidenci ročních zpráv a jejich předkládání Úřadu práce. Aplikace je k dispozici ZDE.

Dotazy a upozornění na technické problémy zasílejte prosím na adresu portal@mpsv.cz

Bližší informace naleznete v uživatelské příručce(PDF).