Reakce MPSV na závěry kontroly NKÚ

23. 9. 2019

Nejvyšší kontrolní úřad zveřejnil prověrku týkající se závěrečného účtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky pro rok 2018. Z kontroly vyplývá, že MPSV nemělo v těchto oblastech žádné významné nedostatky, které by vedly k nesprávnému nakládání s penězi ze státního rozpočtu. Většina zjištění souvisí s postupy účtování a aplikace účetních metod, které mohly zapříčinit nesprávné vykázání některých zůstatků v účetnictví a finančním výkaznictví.

 

Více se dočtete v příloze