Raná péče o děti - ústřední téma setkání ministrů pro rodinu

1. 1. 2009

Evropští ministři odpovědní za oblast rodiny zamíří 4. a 5. února do Prahy diskutovat o způsobech rané péče o děti v souvislosti s naplňováním tzv. Barcelonských cílů. Na setkání ministrů naváže 5.- 6. února předsednická konference na téma rodičovská péče a politika zaměstnanosti. Snahou českého předsednictví přitom bude posílit vnímání rodičovské domácí péče o malé děti jako plnohodnotného zaměstnání.