Publikace World Migration 2008: Managing Labour Mobility in the Evolving Global Economy informuje o projektu Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků

1. 1. 2009

Koncem roku 2008 byla v rámci série World Migration Reports vydána publikace World Migration 2008: Managing Labour Mobility in the Evolving Global Economy (Migrace ve světě 2008: Řízení pracovní mobility v kontextu rozvíjející se globální ekonomiky).