Prostředky z EU mají zlepšit služby v oblasti zaměstnanosti, MPSV vypsalo dvě výzvy

1. 11. 2009

Rozšíření a zkvalitnění služeb poskytovaných zaměstnavatelům a uchazečům o práci, rekonstrukce či vybudování úřadů práce, podpora spolupracujících organizací a další formy posilování služeb zaměstnanosti.