Projekt Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků pokračuje

1. 11. 2008

Vláda České republiky svým usnesením č. 1316 schválila pokračování projektu Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků v již nepilotní fázi, včetně všech navrhovaných změn. Ve své pětileté pilotní fázi fungoval projekt od roku 2003. Tímto krokem se stal trvalou součástí migrační politiky ČR.