Prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky

Informace o příloze

Tento doklad slouží jako příloha k žádosti o:

  • přídavek na dítě
  • příspěvek na bydlení
  • porodné
  • zvýšení příspěvku na péči

k prokázání rozhodných příjmů společně posuzovaných osob.

Jedno potvrzení může sloužit současně jako příloha k několika žádostem o různé dávky.